نوشته‌های تازه
آمارگیر
  • ۰
  • ۰
  • ۰
  • ۱۳
  • ۱۰

جدیدترین محصولات

جزوه حسابداری مالی ارشد

جزوه حاضر با نام حسابداری مالی ارشد استاد کرمی شناخته می شود و خلاصه ای از کتابهای حسابداری مالیه ۱ و ۲، ...

جزوه حسابداری پیشرفته (قسمت اول)

صورتهای مالی تلفیقی، تلفیق در زمان تحصیل (شرکت اصلی و شرکت فرعی) و ثبتهای حذفی، جدول تعیین مبلغ مازاد و ماهیت آن، جدول مبلغ مازاد و توجیه آن، مقایسه روشهای حسابداری سرمایه گذاری در سهام عادی در شرکتهای فرعی در دفاتر سرمایه گذار، نحوه اندازه گیری درآمد حاصل از سرمایه گذاری،و...


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/trainvid/public_html/wp-content/plugins/bubble-menu/public/partials/public.php on line 69