نمونه کارها

این نمونه شامل چهار صفحه ابتدایی جزوه حسابداری پیشرفته (بخش ۱) می باشد. شما با دانلود و دیدن این نمونه می تونید از محتوای فایل اصلی اطلاع پیدا کنید. sample jozve hesabdari part 1