جزوه حسابداری مالی ارشد کنکور

جزوه حسابداری مالی ارشد کنکور جزوه حاضر با نام  جزوه حسابداری مالی ارشد استاد کرمی شناخته می شود و خلاصه ای از کتابهای حسابداری مالیه ۱ و ۲، کتاب پیشرفته مالی ۱ و ۲، کتاب حسابداری دولتی می باشد. همچنین جزوه حاضر شامل بخش­های کارشناسی ارشد حسابداری، جامعه حسابداران رسمی و تست­های حسابرسی CAP می­باشد. ما […]