ایجاد فهرست دستی در ورد

برای ایجاد فهرست به صورت دستی ابتدا از منوی Home بر روی مربع کوچک در قسمت Paragraph کلیک می کنیم تا صفحه محاوره ای مربوط به این قسمت باز شود. سپس در قسمت پایین سمت چپ روی گزینه Tabs کلیک می کنیم. در قسمت Tab stop position مقدار مورد نظر را که برابر با طول […]