آموزش Boarders & shading در ورد

آموزش Boarders & shading در ورد

Boarders & Shading برای ایجاد کادرهای متنوع و همچنین ایجاد رنگ پس زمینه برای صفحات استفاده می شود.

برای رفتن به این بخش مطابق شکل زیر عمل می کنیم.

کادر Page Setup باز می شود. بر روی Boarders کلیک می کنیم تا کادر Boarders & Shading باز شود.

در این بخش ما سه تب را مشاهده می کنیم.

۱- تب Boarders:

زمانی کاربرد دارد که بخواهیم برای درج و  تنظیم خطوط حاشیه ای متون و یا جدول جاری استفاده کنیم.

این بخش خود از قسمتهای مختلفی تشکیل شده. به طور مثال در بخش Setting شما بخشهای مختلفی را مشاهده می کنید.

None: هیچ حاشیه و یا خطی بر روی متن یا جدول در نظر گرفته نمی شود.

Box: یک کادر در اطراف متن و یا محتویات جدول ایجاد می کند.

Custom: جهت ایجاد ترکیبی از تنظیمات متفاوت از این گزینه استفاده می شود.

Shadow: جهت ایجاد کادر سایه دار در اطراف متنی که انتخاب کرده ایم مورد استفاده قرار می گیرد.

۳-D: زمانی که بخواهیم متن درون یکی از سلولهای جدول را که انتخاب کرده ایم به صورت سه بعدی نمایش دهیم از این گزینه استفاده می کنیم.

Style:  در این بخش می توانید از سبک های متنوع خطوط استفاده کنید.

Color: رنگ مورد نظر را برای خطوط حاشیه ای انتخاب می کنیم.

Width: ضخامت خطوط انتخابی را تغییر می دهیم.

Preview: در این بخش پیش نمایشی از تنظیمات انجام شده نشان داده می شود و با استفاده از دکمه های موجود در این قسمت می توانید خطوط حاشیه ای را مخفی کنید.

Apply Toشما با استفاده از کرکره ی موجود در این قسمت می توانید تنظیم کنید که کارهای انجام شده در کادر جاری به چه موضوعاتی اعمال شوند.

Paragraph: تنظیمات انجام شده به پاراگراف موجود در جدول اعمال شود.

Cell: تنظیمات انجام شده به سلول یا سلولهای جاری اعمال شود.

Table: تنظیمات انجام شده به کل جدول جاری اعمال شود.

Option: با استفاده از این دکمه می توانید کادری را ظاهر کنید که در آن فواصل خطوط حاشیه تا لبه های متن تنظیم می شود.

۲- تب Page Boarder:

گزینه های این تب جهت تنظیم کادر حول صفحات سند به کار می رود.

اکثر گزینه ها و دکمه های موجود در این سربرگ مشابه گزینه های سربرگ Borders می باشد.

Art: کرکره ی موجود در این قسمت برای درج خطوط حاشیه ای اطراف صفحات سند اشکال متنوعی را ارئه می دهد.

شکل

Apply To: شما با استفاده از کرکره ی موجود در این قسمت می توانید مشخص کنید که تنظیمات صورت گرفته در کادر جاری به کجای سند اعمال می شوند.

Whole document: با انتخاب این گزینه تنظیمات صورت گرفته را به کل صفحات سند اعمال می کند.

This sectionبا انتخاب این گزینه تنظیمات را به بخش جاری اعمال می کند.

This section-first page only: با انتخاب این گزینه تنظیمات صورت گرفته را فقط به صفحه  اول از بخش جاری سند اعمال می کند.

This section-all axcept first page : با انتخاب این گزینه تنظیمات صورت گرفته را به کل بخش جاری به غیر از صفحه اول سند اعمال می کند.

 

Option: این دکمه نیز کادری را ظاهر می کند که تعیین کننده ی فاصله حاشیه تا لبه کاغذ و یا لبه متن می باشد.

 

 

۳- تب Shading:

گزینه های موجود در این سربرگ وظیفه ی پس زمینه متن را به عهده دارند.

Fill: جهت ایجاد رنگ پس زمینه برای متن مورد استفاده قرار می گیرد.

Patterns: جهت ایجاد رنگ جدید به کار می رود.

Style: درصد ترکیب رنگ Fill و Colorدر این قسمت تنظیم می شود.

Color: نوع رنگی که باید با رنگ Fill ترکیب شود با استفاده از این کرکره تعیین می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *