عیب‌یابی سیستم جلوبندی خودرو

پنج روش عیب‌یابی سیستم جلوبندی خودرو ۱. سواری خشک و خشن خودرو شاید ساده‌ترین راه برای تشخیص مشکلات سیستم جلوبندی حسی است که خودرو هنگام سوار شدن به سرنشینان منتقل می‌کند. در صورت خرابی سیستم تعلیق ۱- سواری خشکتر شده و تمامی برجستگیهای جاده را به اتاقک خودرو منتقل می کند ۲- و در برخی […]