سیستم کولر خودرو بخش سوم

سیستم کولر خودرو بخش سوم کولر خودرو دیگر به عنوان یک وسیله تجملی در اتومبیل به حساب نمی آید. بلکه ضرورتی است که استفاده از اتومبیل توأم با امنیت و آرامش خاطر است. نیازی نیست که توضیح دهیم اتومبیل شما مجهز به کولر باشد، می‌توانید با اعصاب آرامتر و راحت‌تر به رانندگی بپردازید. زیرا هرگز گرمای […]

سیستم کولر خودرو بخش دوم

سیستم کولر خودرو بخش دوم کولر خودرو دیگر به عنوان یک وسیله تجملی در اتومبیل به حساب نمی آید. بلکه ضرورتی است که استفاده از اتومبیل توأم با امنیت و آرامش خاطر است. نیازی نیست که توضیح دهیم اتومبیل شما مجهز به کولر باشد، می‌توانید با اعصاب آرامتر و راحت‌تر به رانندگی بپردازید. زیرا هرگز گرمای […]

سیستم کولر خودرو بخش اول

سیستم کولر خودرو بخش اول کولر خودرو دیگر به عنوان یک وسیله تجملی در اتومبیل به حساب نمی آید. بلکه ضرورتی است که استفاده از اتومبیل توأم با امنیت و آرامش خاطر است. نیازی نیست که توضیح دهیم اتومبیل شما مجهز به کولر باشد، می‌توانید با اعصاب آرامتر و راحت‌تر به رانندگی بپردازید. زیرا هرگز گرمای […]

عیب‌یابی سیستم جلوبندی خودرو

پنج روش عیب‌یابی سیستم جلوبندی خودرو ۱. سواری خشک و خشن خودرو شاید ساده‌ترین راه برای تشخیص مشکلات سیستم جلوبندی حسی است که خودرو هنگام سوار شدن به سرنشینان منتقل می‌کند. در صورت خرابی سیستم تعلیق ۱- سواری خشکتر شده و تمامی برجستگیهای جاده را به اتاقک خودرو منتقل می کند ۲- و در برخی […]