فریلنسر کیست و فریلنسرینگ چیست؟

فریلنسر کیست و فریلنسرینگ چیست؟

فریلنسر کیست و فریلنسرینگ چیست؟ امروزه با پیشرفت تکنولوژی شغل هایی بوجود آمده اند که تنها با استفاده از کامپیوتر و اینترنت در منزل قابل انجام می باشند.پس مهمترین مشخصه این نوع شغل ها قبول سفارش و انجام کار یا پروژه از راه دور می باشد که اصطلاحاً به آن دورکاری (فریلنسرینگ) می گویند و […]